Bereken uw maximale hypotheek

Wilt u samen met een partner een hypotheek afsluiten?

Bent u in loondienst, ondernemer of gepensioneerd?

Is uw partner in loondienst, ondernemer of gepensioneerd?

Wat voor soort contract heeft u?

Wat voor soort contract heeft uw partner?

Wat is uw bruto jaarinkomen? ?
Vul hier uw bruto jaarinkomen in inclusief (indien van toepassing) vaste vergoedingen per maand, 13e maand en vakantiegeld (8%) of bereken uw inkomen via de knop "Hulp nodig?".

Bruto jaarinkomen van uw partner ?
Vul hier uw bruto jaarinkomen in inclusief (indien van toepassing) vaste vergoedingen per maand, 13e maand en vakantiegeld (8%) of bereken uw inkomen via de knop "Hulp nodig?".

Inkomen 3 jaar geleden

Inkomen 2 jaar geleden

Inkomen 1 jaar geleden

Uw bruto jaarinkomen

Inkomen 3 jaar geleden

Inkomen 2 jaar geleden

Inkomen 1 jaar geleden

Uw bruto jaarinkomen

Inkomen 3 jaar geleden

Inkomen 2 jaar geleden

Inkomen 1 jaar geleden

Bruto jaarinkomen van uw partner ?
Vul hier uw bruto jaarinkomen in inclusief (indien van toepassing) vaste vergoedingen per maand, 13e maand en vakantiegeld (8%) of bereken uw inkomen via de knop "Hulp nodig?".

Inkomen 3 jaar geleden

Inkomen 2 jaar geleden

Inkomen 1 jaar geleden

Uw bruto jaarinkomen

Wat is uw geboortedatum?

Wat is de geboortedatum van uw partner?

U gaat binnen 10 jaar waarschijnlijk met pensioen. Met de berekening van uw maximale hypotheek wordt al rekening gehouden met uw waarschijnlijke lagere pensioeninkomen. U kunt dan minder lenen en mogelijk vereist de geldverstrekker dat u voor die tijd een (flink) deel van uw hypotheek aflost zodat u dan lagere woonlasten heeft. Het is raadzaam om een advies gesprek aan te gaan voor de exacte berekening.
Uw partner gaat binnen 10 jaar waarschijnlijk met pensioen. Met de berekening van de maximale hypotheek wordt al rekening gehouden met een waarschijnlijke lagere pensioeninkomen. U kunt dan minder lenen en mogelijk vereist de geldverstrekker dat voor die tijd een (flink) deel van uw hypotheek aflost zodat u dan lagere woonlasten heeft. Het is raadzaam om een advies gesprek aan te gaan voor de exacte berekening.

Uw pensioeninkomen (incl. AOW, per jaar) ?
Dit betreft het pensioeninkomen inclusief uw AOW. Uw verwachte pensioeninkomen is op te halen via www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Pensioeninkomen van uw partner (incl. AOW, per jaar)?
Dit betreft het pensioeninkomen inclusief AOW. Uw verwachte pensioeninkomen is op te halen op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Wat is uw maandelijkse bedrag dat u betaalt aan alimentatie?

Wat is uw maandelijkse bedrag dat u betaalt aan lease?

Wat is de looptijd (in maanden) van het leasecontract?

Wat is uw totale (oorspronkelijke) studieschuld?

Heeft u een ander soort lening?

Dit is uw maximale hypotheek

Met NHG is dit maximaal
Zonder NHG is dit maximaal
Disclaimer:
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze rekentool en de daarin uitgevraagde gegevens, kan Tulp niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Tulp aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze rekentool. Uitkomsten zijn gebaseerd op de normen van 2019.

Wat is uw bruto maandinkomen?

Krijgt u vakantiegeld(8%)?

Krijgt u een 13e maand?

Bedrag vaste vergoedingen per maand

versie 19.1